Хүн дээр хийж байсан түүхэн дэх хамгийн аймшигтай туршилтууд